ΜΤΠΥ: Πότε πληρώνει το 2023;

Πότε θα πληρώσει το ΜΤΠΥ;

Το ΜΤΠΥ ή αλλιώς Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει η πληρωμή.

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 το ΜΤΠΥ πλήρωσε τα ποσά των μερισμάτων του τέταρτου τριμήνου 2022, συνολικού ύψους € 76.773.933,09 στο σύνολο των 291.522 μερισματούχων του Ταμείου.

Την ίδια ημερομηνία αναμένεται να γίνει και το 2023.

Επίσης την Τετάρτη 28/12/2022 το ΜΤΠΥ είχε και άλλη πληρωμή. Υπήρξε έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους € 2.415.923,78 σε 4.972 νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους έως και 30/11/2022.

Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 4.264 και οι δικαιούχοι μεταβίβασης σε 708.

Το ίδιο θα γίνει και για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Το Μ.Τ.Π.Υ. συνεχίζει τη χορήγηση προεξόφλησης μερισμάτων, η οποία είχε ανασταλεί από το 2010.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του ΜΤΠΥ;

Δικαιούχοι προεξόφλησης μερισμάτων είναι:

α) οι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής ατομικού μερίσματος

και β) οι μερισματούχοι που τους έχει καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. το ατομικό τους μέρισμα για μία και πρώτη φορά.