Δευτέρα, 8 Αυγούστου, 2022

Νέο εξοικονομώ κατ οίκον 2021: Πότε ξεκινάει;

Εξοικονομώ κατ οίκον 2021: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις;

Δείτε παρακάτω τις γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

• Υφίσταται νόμιμα.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της

Διαβάστε ακόμα