Έρχεται νέο εξοικονομώ το 2024 με αυξημένες επιδοτήσεις

εξοικονομω 2023 2024

Τα αρμόδια υπουργεία σχεδιάζουν νέο πρόγραμμα εξοικονομώ με οριζόντια επίκεντρο, μετά την έγκριση του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Εξοικονομώ, θα κινούνται στο πλαίσιο όσων προβλέπονταν.

Το νέο εξοικονομώ θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Τι θα προβλέπει το νέο εξοικονομώ 2024

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης.

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών.

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες. Οι αντλίες θερμότητας θα λαμβάνουν αυξημένες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του νέου προγράμματος “Εξοικονομώ”. Το καινούργιο πρόγραμμα στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης από τη θέρμανση με πετρέλαιο, καταργώντας την εξάρτηση από αυτό.

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters).

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομήςαντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης;από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.

Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών.

Εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο.

Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος.

Νέο «Εξοικονομώ» 2024: Έρχονται αυξημένες επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας

Τα κεφάλαια του “Εξοικονομώ” θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την κάλυψη των υπολοίπων πόρων που προκύπτουν από το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους”.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 6.679 αιτήσεις με προϋπολογισμό 88.029.982 ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα κονδύλια ήταν ύψους 300 εκατ.

Σημειώνεται ότι από αυτές, 3.836 αφορούσαν επίσης τον τομέα των ανακαινίσεων. Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους” που έκλεισε στις 15 Νοεμβρίου παρείχε τη δυνατότητα ολοκληρωμένης αναβάθμισης κατοικιών σε ενεργειακό, λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο.