Ποιες είναι οι πληροφορίες του ΟΑΕΔ για το ταμείο ανεργίας;

Ποιες είναι οι πληροφορίες του ΟΑΕΔ για το ταμείο ανεργίας;

Το επίδομα ανεργίας ξεκινά από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία.

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται εφόσον καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους. Επίδομα ανεργίας δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους.

Θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση.