ΟΒΑ 2021 αποτελέσματα: Ποια είναι τα ονόματα;

Τα αποτελέσματα του ΟΒΑ 2021 δημοσιοποιήθηκαν. Δείτε τι αλλαγές θα γίνουν όσον αφορά την προκήρυξη ΟΒΑ.

ΟΒΑ σημαίνει Οπλίτες Βραχείας ανακατάταξης και παρακάτω θα μάθετε πως θα βρείτε τα αποτελέσματα. Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας οι πίνακες υπεραρίθμων και απορριπτέων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας έτους 2021.

Πολύ εύκολα οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν αν είναι απορριπτέοι. Θα πληκτρολογήσουν Ctrl και F και τον Στρατιωτικό τους Αριθμό [ΑΣΥ (κενό) ΣΜ (κενό) ΚΛΑΣΗ].

Τέλος θα πρέπει να σας πούμε ότι αυξάνονται οι παρακάτω θέσεις. Στο Πυροβολικό από 95 σε 115, στο Πεζικό από 160 σε 198, στις Διαβιβάσεις από 30 σε 48, στο Τεχνικό από 20 σε 30, στο Υγειονομικό από 34 σε 48 και στις Ειδικές Δυνάμεις από 220 σε 240.