ΟΒΑ 2021: Δείτε τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του ΟΒΑ 2021 δημοσιοποιήθηκαν. Δείτε τι αλλαγές θα γίνουν όσον αφορά την προκήρυξη ΟΒΑ.

ΟΒΑ σημαίνει Οπλίτες Βραχείας ανακατάταξης και παρακάτω θα μάθετε πως θα βρείτε τα αποτελέσματα. Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας οι πίνακες υπεραρίθμων και απορριπτέων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας έτους 2021.

Πολύ εύκολα οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν αν είναι απορριπτέοι. Θα πληκτρολογήσουν Ctrl και F και τον Στρατιωτικό τους Αριθμό [ΑΣΥ (κενό) ΣΜ (κενό) ΚΛΑΣΗ].

Τέλος, οι έφεδροι επιτυχόντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), Όπλων-Σωμάτων και Ειδικών Δυνάμεων θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), οι οποίες θα τους αποστείλουν Σημειώματα Επανακατάταξης, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.