Επίδομα λιπασμάτων: Ποιοι οι δικαιούχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμογές: Ποια η διαδικασία;
ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμογές: Ποια η διαδικασία;

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ενίσχυση στα λιπάσματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άνθρωποι του αρμόδιου υπουργείου δηλώνουν ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας στα λιπάσματα. Μια από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης ήταν να δημιουργήσει πλατφόρμα για τη παρακολούθηση των αποθεμάτων σε συγκεκριμένα προϊόντα, μέσα στα οποία είναι και τα λιπάσματα. Με λίγα λόγια, διαβεβαιώνουν ότι σε όλες τις πρώτες ύλες, είτε είναι σιτηρά, είτε είναι ζωοτροφές, είτε είναι λιπάσματα, υπάρχει επάρκεια.

ΟΠΕΚΕΠΕ είσοδος για τις αιτήσεις

Έχει ανοίξει η ειδική πλατφόρµα στην οποία υπάρχουν οι αιτήσεις ενίσχυσης των αγροτών για την αγορά λιπασµάτων, ενώ η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει ενίσχυση 60 εκατομμυρίων ευρώ για αγορά λιπασμάτων. Πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή η σχετική τροπολογία και θα υπάρξει και η έκδοση της συγκεκριμένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η νέα ΚΥΑ, θα ορίζει το ποσοστό της ενίσχυσης επί των τιµολογίων αλλά και τη διαδικασία της πληρωµής, η οποία θα χρειαστεί να ξεκινήσει άµεσα προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για πίστωση των ποσών στους δικαιούχους πριν βγει ο Νοέμβριος.

ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές 2022

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, θα υποβάλλουν μέχρι και τις 25 Νοεµβρίου αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα «myBusinessSupport» της ΑΑ∆Ε. Για να γίνουν οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να κάνουν χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet.

ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμογές: Ποια η διαδικασία;

Με την αίτηση οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασµάτων που έχουν εκδοθεί από 01/10/2021 έως 30/09/2022.

Η αίτηση προκειμένου να γίνει πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω:

α. ΑΦΜ της επιχείρησης
β. Αύξοντα αριθµό παραστατικού
γ. Ηµεροµηνία έκδοσης
δ. Καθαρή αξία τιµολόγιου κατά το µέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασµάτων ή περιλαµβάνουν και αγορές άλλων αγαθών. Βάσει του θεσµικού πλαισίου που ψηφίστηκε στη Βουλή, η ενίσχυση για τα λιπάσµατα είναι ακατάσχετη.

ΟΠΕΚΕΠΕ τηλέφωνα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην διεύθυνση Δομοκού 5 στην Αθήνα. Το τηλέφωνο του οργανισμού είναι το 2108802000.