Προκήρυξη ΟΣΕ 2022- 2023: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις;

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη ΟΣΕ και πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα; Διαβάστε το ρεπορτάζ του newse
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη ΟΣΕ και πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα; Διαβάστε το ρεπορτάζ του newse (unsplash)

Προκήρυξη ΟΣΕ: Ένα βήμα πιο κοντά στην έκδοση της προκήρυξης ΟΣΕ που θα δώσει εργασία σε 120 μόνιμους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1982 και μετά. Να μην υπερβαίνουν το 40 έτος της ηλικίας τους. Από μέρα σε μέρα η έκδοση του διαγωνισμού από τον ΑΣΕΠ μιας και υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διορθωθούν. Η προκήρυξη του ΟΣΕ θα δώσει εργασία σε απόφοιτους λυκείου και ΙΕΚ στον ΟΣΕ. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη προκήρυξη του ΟΣΕ αναμένεται να εκδοθεί αρχές 2023 και θα περιλαμβάνει 90 θέσεις σταθμαρχών και κλειδούχων. Η δεύτερη προκήρυξη ΟΣΕ, η οποία θα περιλαμβάνει 30 μόνιμες θέσεις, θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ και θα ακολουθεί όλα τα στάδια των διαγωνισμών της Αρχής. Για την προκήρυξη ΟΣΕ, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1982 και μετά και να μην υπερβαίνουν το 40 έτος της ηλικίας τους.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα της προκήρυξης του ΟΣΕ

Από αυτή την προκήρυξη ΟΣΕ θα εργαστούν 120 υπάλληλοι. Οι ειδικότητες θα είναι σταθμαρχών, χειριστές και ηλεκτρολόγοι. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις αρχές του 2023. Ο χρονικός ορίζοντας για τις προσλήψεις είναι τον Μάρτιο του 2023.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν και τα προσόντα για την προκήρυξη ΟΣΕ

Για την προκήρυξη ΟΣΕ και το προσωπικό ελιγμών Σταθμαρχών θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολών από το εξωτερικό ανεξαρτήτως ειδικότητα.

Για την προκήρυξη ΟΣΕ και το προσωπικό τεχνιτών ηλεκτρονικών και τεχνιτών ηλεκτρολόγων, θα πρέπει να έχουν ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλο ισότιμο τίτλος σχολικών μονάδων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αντίστοιχης ειδικότητας

Για την προκήρυξη ΟΣΕ και το προσωπικό χειριστών μηχανημάτων έργου τα προσόντα είναι τα ακόλουθα. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής κατάρτισης.