Πανελλήνιες 2023 ημερομηνίες: Μέχρι πότε οι αιτήσεις;

Οι ημερομηνίες για τις πανελλήνιες έχουν ανακοινωθεί και τώρα είναι η σειρά για τις αιτήσεις
Οι ημερομηνίες για τις πανελλήνιες έχουν ανακοινωθεί και τώρα είναι η σειρά για τις αιτήσεις

Οι ημερομηνίες για τις Πανελλήνιες 2023 ανακοινώθηκαν πριν καλά καλά ξεκινήσει η σχολική χρονιά για να μπορούν να κάνουν αίτηση οι μαθητές.

Οι ημερομηνίες για τις Πανελλήνιες 2023 για τα ΓΕΛ ξεκινούν στις 2 Ιουνίου 2023 και ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ την 1η Ιουνίου ως τις 16 Ιουνίου.

Αυτές είναι οι ημερομηνίες για τις πανελλήνιες 2023

Οι Πανελλήνιες 2023 θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:

-σε ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια, τα μαθήματα θα εξεταστούν στις 2, 6, 8 και 12/6/2023

-σε ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, τα μαθήματα θα εξεταστούν στις 1, 3, 7, 9, 10, 13, 15 και 16/6/2023

-τα ειδικά μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα εξεταστούν από 17 έως και 29/6.

Πανελλήνιες 2023: Ποιοι κάνουν αιτήσεις;

Γενικά οι μαθητές υποβάλλουν την αίτηση για πανελλήνιες 2023 στο Λύκειό τους χωρίς δικαιολογητικά, παρά μόνο με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν αίτηση για πανελλήνιες 2023 και οφείλουν να καταθέσουν στο Λύκειο που υπέβαλαν την αίτηση το αργότερο έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών των αντίγραφο απολυτηρίου μαζί με 2 συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά είναι η βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής και επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

Οι μαθητές ελληνικών Λυκείων του εξωτερικού και ξένων σχολείων στο εξωτερικό μπορούν να κάνουν αίτηση για τις πανελλήνιες 2023 εκτός της προθεσμίας Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022, κατόπιν της μετεγγραφής τους σε Ελληνικό ΓΕΛ.

Τέλος η αίτηση για πανελλήνιες 2023 των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου του σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους για να ελεγχθεί η ορθή καταχώριση των στοιχείων.