Τρίτη, 3 Αυγούστου, 2021

Πως θα γίνουν τα πανηγύρια 2021;

Τελικά θα ξεκινήσουν τα πανηγύρια και σε ποιες περιοχές; Από τον Ιούλιο θα αρχίσουν ξανά τα πανηγύρια σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Πράσινο φως για τη διεξαγωγή τους, ωστόσο, θα λαμβάνουν τα πανηγύρια μόνο σε εκείνες τις γεωγραφικές περιοχές που το ποσοστό του εμβολιασμού του πληθυσμού 14 ημέρες μετά από την πρώτη δόση θα υπερβαίνει το 50%.

Διαβάστε ακόμα

Διαβάστε ακόμα