Παρέλαση 28 Οκτωβρίου 2021: Τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη;

Τι θα γίνει με την παρέλαση;

Αν και είναι νωρίς ακόμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν θα υπάρξουν οριζόντιες αποφάσεις αναφορικά με τις παρελάσεις και πως θα ληφθούν ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της κάθε περιοχής.

Όταν μια περιοχή μπαίνει στο κόκκινο, όπως και η Θεσσαλονίκη, ό,τι αποφάσεις ληφθούν για τις παρελάσεις για τις περιοχές που είναι στο ‘’κόκκινο’’, θα ισχύουν και για αυτή.

Ό,τι αποφάσεις ληφθούν για τις περιοχές που είναι στο ‘’πράσινο’’, θα ισχύσουν στο ‘’πράσινο’’.