Παρέλαση 28 Οκτωβρίου 2021: Θα γίνει κανονικά

Παρέλαση 28 Οκτωβρίου 2021: Θα γίνει κανονικά

Αν και είναι νωρίς ακόμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν θα υπάρξουν οριζόντιες αποφάσεις αναφορικά με τις παρελάσεις και πως θα ληφθούν ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της κάθε περιοχής.

Θα γίνουν κανονικά οι παρελάσεις με τήρηση των υγειονομικών μέτρων κυρίως με χρήση της μάσκας

Όταν μια περιοχή μπαίνει στο ‘’κόκκινο’’. Ό,τι αποφάσεις ληφθούν για τις παρελάσεις για τις περιοχές που είναι στο ‘’κόκκινο’’, θα ισχύουν και για αυτή.

Ό,τι αποφάσεις ληφθούν για τις περιοχές που είναι στο ‘’πράσινο’’, θα ισχύσουν στο ‘’πράσινο’’.