Τρίτη, 3 Αυγούστου, 2021

ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές: Δείτε ποιοι δικαιούχοι πληρώθηκαν

ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές: Δείτε ποιοι δικαιούχοι πληρώθηκαν.

Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων:

37.681.776,30 ευρώ για τη βασικής ενίσχυση, εκ των οποίων 2.498.168,84 ευρώ αφορούν σε συμπληρωματική χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα
42.603.039,18 ευρώ για την πράσινη ενίσχυση
5.217.826,63 ευρώ για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας
478.502,23 ευρώ σε 43.769 δικαιούχους της ενίσχυσης για τη διεπαγγελματική βάμβακος,
1.100.863,23 ευρώ σε 1.293 δικαιούχους της ενίσχυσης για την καλλιέργεια μαστίχας Χίου,

361.468,26 ευρώ σε 57 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης σηροτροφίας,
1.037.314,52 ευρώ σε 318 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ,
302.119,07 ευρώ σε 793 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αίγειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ,

2.881.705,21 ευρώ σε 2.640 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή πρόβειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ,
1.789.472,54 ευρώ σε 1.641 δικαιούχους ενίσχυσης για την μελισσοκομία στα ΜΝΑ.

Διαβάστε ακόμα

Διαβάστε ακόμα