Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Power pass πλατφόρμα ρεύμα: Πότε θα ξεκινά η πληρωμή;

Δεν θα πάρετε κάποιο vouchers και η πληρωμή θα γίνει κανονικά στους λογαριασμούς

Πολλοί αναγνώστες μας διαβάζοντας την λέξη voucher, πίστεψαν ότι θα είναι κάτι ανάλογο του fuel pass όπου έκανες την αίτηση και τα χρήματα δίνονταν είτε στους λογαριασμούς είτε σε ψηφιακή μορφή στο κινητό μας τηλέφωνο.

Το power pass ή αλλιώς η επιδότηση του ρεύματος είναι διαφορετική. Οι δικαιούχοι είχαν την ευκαιρία να ζητήσουν το ποσό από μία πλατφόρμα που παράλληλα φιλοξενεί και το fuel pass. Μπαίνοντας εκεί με τους κωδικούς taxisnet, επίλεγαν την παροχή ρεύματος και αφού γίνονταν οι διασταυρώσεις θα πιστώνονταν τα χρήματα στον λογαριασμό.

Η διαδικασία ήταν απλή. Η αίτηση για το Power Pass μπορούσε να γίνει από κάθε πρόσωπο που δήλωνε ότι ένας αριθμός παροχής αντιστοιχούσε στην κύρια κατοικία του.

Όλη η διαδικασία μπορούσε να γίνει από έναν, χωρίς να χρειάζεται κοινή ή διπλή αίτηση και από τα δύο πρόσωπα. Για δηλώσεις που αφορούσαν στην πρώτη κατοικία εξαρτώμενων μελών η διαδικασία έπρεπε να γίνει από το πρόσωπο που αναφέρονταν ως κηδεμόνας.

Ο ωφελούμενος δεν θα χρειάζεται να εισάγει τις χρεώσεις ρεύματος, καθότι αυτό θα γίνεται αυτόματα από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον έχει δηλωθεί στο Ε1 η κύρια κατοικία.
Ο ωφελούμενος δεν θα χρειάζεται να εισάγει τις χρεώσεις ρεύματος, καθότι αυτό θα γίνεται αυτόματα από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον έχει δηλωθεί στο Ε1 η κύρια κατοικία.

Υπήρχαν βέβαια και περιπτώσεις όπου τα στοιχεία της κύριας κατοικίας που εμφανίζονταν στην πλατφόρμα δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζονταν να μεταβούν στο https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia. Βρίσκονταν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass» μέσω του vouchers.gov.gr. Κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζονταν κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορούσαν να δηλώσουν τα στοιχεία. Τα στοιχεία που δήλωναν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονταν αμέσως. Έτσι, αφού συμπλήρωναν τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορούσαν να επιστρέψουν στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Βέβαια όλα τα παραπάνω σας τα αναλύσαμε με εκτενή ρεπορτάζ στο newse.gr. Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται ανά μήνα σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Ποσό επιστροφής=[Ποσό αύξησης λογαριασμού λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής – Ποσό έκπτωσης από το κράτος επί της ρήτρας αναπροσαρμογής – Ποσό έκπτωσης από τον πάροχο επί της ρήτρας αναπροσαρμογής] * 60%.

Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα από το power pass;

Η εκκαθάριση των αιτήσεων, ο προσδιορισμός του ποσού επιστροφής και η καταβολή του στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου 2022. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλώσει στην αίτηση.

Power Pass: Τι γίνεται αν δηλώσετε ψευδή στοιχεία;

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του αιτούντος από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου, διαπιστωθεί υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, είναι άμεσα απαιτητό το διπλάσιο ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Διαβάστε ακόμα