Πότε πληρώνεται η προκαταβολή συντάξεων;

Πότε πληρώνεται η προκαταβολή συντάξεων;

Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εμβόλιμη πληρωμή των αναδρομικών από αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης του Ν. 4670/20 σε συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συμπληρώσει πάνω από 30 έτη ασφάλισης, υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016 και δεν διαθέτουν προσωπική διαφορά.

Την ίδια μέρα (Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου) καταβλήθηκαν 11 εκατ. ευρώ σε 28.400 δικαιούχους για προκαταβολή σύνταξης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Ν. 4778/21.