Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας 2021;

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας 2021;

Οι ώρες κοινής ησυχίας αλλάζουν το φθινόπωρο και το νέο ωράριο διαρκεί μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Η αλλαγή θα γίνει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, την 1η Οκτωβρίου, από όταν οι ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας διαμορφώνονται ως εξής:
15:30 έως 17:30 και 22:00 έως 07:30