Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το α21;

ποτε ανοιγει η πλατφορμα για το α21

Κάθε χρόνο γίνεται η αίτηση 21 για το επίδομα παιδιού. Στο ρεπορτάζ θα δείτε ποιες είναι οι ημερομηνίες και πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το α21.

Το ποσό του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται αυτόματα ύστερα από την αίτηση α21, και την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτος και με βάση τους πίνακες του εισοδήματος. Επιπλέον, αυτό ισχύει και ενδεχόμενες τροποποιήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Σε περίπτωση το εισόδημα του 2022 είναι υψηλότερο εκείνου του 2021, τότε εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, το επίδομα παιδιού ύστερα από την αίτηση α21, μπορεί να μειωθεί και να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί έως την εξόφληση της διαφοράς. Για να αποφασιστεί κάτι τέτοιο λαμβάνονται υπόψιν οι πίνακες του επιδόματος παιδιού.

Για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι σημαντικό ο χρήστης κατά την διάρκεια της αίτησης α21, να βεβαιωθεί ότι έχει οριστικοποιήσει την υποβολή της και φυσικά η αίτηση να εγκριθεί εφόσον ικανοποιούνται οι πίνακες του επιδόματος παιδιού. Εάν η αίτηση για το α21, έχει αποθηκευτεί προσωρινά, χωρίς την οριστική υποβολή της, που είναι το τελικό βήμα στην ψηφιακή πλατφόρμα, θεωρείται μη υποβληθείσα, δεν λαμβάνεται υπόψη και ο δικαιούχος δεν λαμβάνει το αντίστοιχο επίδομα.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα της αίτησης α21 του επιδόματος παιδιού;

Κλειστή παραμείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αίτησεων Α21, κάθε φορά που πρόκειται να πραγματοποιηθεί πληρωμή, για να ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης πριν την καταβολή των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Αν για παράδειγμα είναι να δοθεί το επίδομα στις 30 Νοεμβρίου, τότε η πλατφόρμα κλείνει από τις 11 του ίδιου μήνα και μέχρι την πληρωμή. Αφού γίνει η πληρωμή τότε σύμφωνα με το newse, ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για αίτηση για το επίδομα α21.

Αυτοί είναι οι πίνακες του επιδόματος παιδιού

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ εντάσσεται στην πρώτη εισοδηματική κλίμακα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα από 12.001 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα από 20.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.250 ευρώ, εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα. Με εισόδημα από 10.501 ευρώ μέχρι 17.500 ευρώ, εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα από 17.501 ευρώ μέχρι 26.250 ευρώ, εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα μέχρι 13.500€ εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα. Από 13.501 ευρώ μέχρι 22.500 ευρώ στην δεύτερη και από 22.501 ευρώ μέχρι 33.750 ευρώ στην τρίτη κατηγορία.