Πότε είναι η τρίτη ηλικία;

Πότε είναι η τρίτη ηλικία;

Τρεις είναι οι ηλικίες του ανθρώπου.

Είναι η νεανική, η μέση και η τρίτη ηλικία.

Η νεανική είναι στα 20, η μέση στα 40 και η τρίτη στα 60. Τυπικά λοιπόν όλα τα άτομα άνω των 60 ετών ανήκουν στην πληθυσμιακή ομάδα της Τρίτης ηλικίας.