Πότε είναι τα Φώτα 2023

Πότε έρχεται η ημέρα των Φώτων 2023;
Πότε έρχεται η ημέρα των Φώτων 2023;

Τα Θεοφάνεια έρχονται και πολλοί μας ρωτούν αν η ημέρα για τα Φώτα 2023 είναι αργία τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Η μέρα για τα Φώτα (Θεοφάνεια 2023) είναι στις 6 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή.

Τα φώτα θα καθίσουν οι εργαζόμενοι. Το 2023 ξεκινά με μια αργία την Παρασκευή. Δεν είναι εργάσιμη τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η ημέρα για τα Φώτα το 2024 και 2025 θα είναι λίγο άτυχη για τους εργαζόμενους μιας και πέφτει Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα.

Των φώτων 2023: Πως πληρώνονται όσοι δουλεύουν τις αργίες;

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν πληρώνεται χωρίς κάποια προσαύξηση ο μισθός την ημέρα για τα Φώτα 2023. Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται θα πληρωθούν με ημερομίσθιο, συν 75% για όσες ώρες απασχοληθούν.

Αν οι εργαζόμενοι δουλέψουν σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, όπως και των Φώτων, θα πάρουν το 1/25 του συνήθως μισθού συν 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν. Αν εργάζονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες, θα πάρουν αύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.