Σάββατο, 31 Ιουλίου, 2021

Πότε θα δοθούν τα 4 ευρώ στους δικαιούχους κτηνοτρόφους;

Για φέτος δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Τα περσινά χρήματα, ενώ ήταν να τα πάρουν το Πάσχα του 2020, τα πήραν τον Νοέμβριο.

3,8 ευρώ παίρνουν μόνο στις “μάνες” όσον αφορά τα αιγοπρόβατα. Μάνες είναι τα θηλυκά αιγοπρόβατα στην αναπαραγωγική ηλικία.

Τα χρήματα, τα παίρνουν οι κτηνοτρόφοι ως αποζημίωση λόγω των χαμηλών τιμών στην πώληση των ζωντανών.

Διαβάστε ακόμα

Διαβάστε ακόμα