Πότε αλλάζουμε ταυτότητα;

ποτε ληγει η ταυτοτητα

Πολλοί που έχουν μια ταυτότητα, νομίζουν ότι θα την έχουν αιώνια και ότι δεν λήγει ποτέ.

Κάνουν μεγάλο λάθος γιατί δεν ξέρουν πως η ταυτότητα που έχουν λήγει και μάλιστα υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Οι αστυνομικές ταυτότητες δεν είναι αιώνιες και τις αλλάζουμε.

Καλά καταλάβατε, οι αστυνομικές ταυτότητες λήγουν.

Θα το καταλάβετε αν μεταβείτε στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλετε μια ταυτότητα για το παιδί σας.

Τότε θα καταλάβετε ότι πρέπει πρώτα να εκδόσετε εσείς και έπειτα το τέκνο σας.

Σύμφωνα με πρόσφατο ΦΕΚ, η διάρκεια ισχύος της ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσης της, ορίζεται σε δέκα χρόνια, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από οποιαδήποτε δάκτυλα του αιτούντος, η διάρκεια ισχύος του δελτίου ορίζεται στους δώδεκα μήνες.

Η τιμή για την έκδοση της νέας ταυτότητας είναι 10 ευρώ. Εξαίρεση από το ποσό είναι οι πολύτεκνοι οι οποίοι θα πληρώσουν 5 ευρώ.

Το πρόβλημα με τις νέες ταυτότητες

Πολλοί το αγνοούν αλλά θα πρέπει να το κάνουν. Το πρόβλημα που δημιουργείται όταν βγάλετε μια νέα ταυτότητα, είναι ότι πρέπει να κάνετε κάποιες ενέργειες.

Πρέπει να ενημερώσετε κάποιους φορείς ότι αλλάξατε την αστυνομική σας ταυτότητα.

Η εφορία θα ενημερωθεί αυτόματα από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στο TAXISNET. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Taxisnet, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους.

Στη ΔΕΗ θα πρέπει να δηλώσετε την νέα σας ταυτότητα ηλεκτρονικά.

Ωστόσο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις τράπεζες σας για να τους ενημερώσετε ότι αλλάξατε ταυτότητα.