Πότε μιλάνε τα παιδιά τελικά;

Πότε μιλάνε τα παιδιά τελικά;

Ένα παιδί μιλάει από 1,5 έως και 4,5 χρόνων.

Το παιδί μιλάει ακολουθεί συ­γκεκριμένα στάδια ανάπτυξης. Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης, υπάρχουν όμως μερικά χρονικά όρια που αν το παιδί τα υπερβεί, αν δηλαδή δεν έχει κατακτήσει την πλειονότητα των όσων αναφέρονται σε κάθε ηλικία, θα πρέπει να ζητήσετε τη γνώμη του ειδι­κού θεραπευτή λόγου και ομιλίας.