Πότε περνάω ΚΤΕΟ;

Πότε περνάω ΚΤΕΟ;

Είναι μια ερώτηση που κάνουν πολλοί φίλοι οδηγοί.

Όλα τα οχήματα πρέπει να περνούν από Τεχνικό Έλεγχο τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να «παραταθεί» για περίπου μία εβδομάδα.

Στην συνέχεια, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια.