Πρόγραμμα σπίτι μου: Πως γίνεται η αίτηση για τα δάνεια σε νέους;

προγραμμα σπιτι μου, αιτηση, δανεια, νεουσ

Τα στεγαστικά δάνεια για νέους έως 39 ετών είναι γεγονός και έχει ξεκινήσει η αίτηση. Είναι ένα πρόγραμμα που είχε ακουστεί πριν πολλούς μήνες και πολλοί το περίμεναν με ανυπομονησία.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» έχει μεγάλη ανταπόκριση και γι’ αυτό τον λόγο αποφασίστηκε ο διπλασιασμός των πόρων.

Ήδη οι οι αιτήσεις στις τράπεζες των νέων ηλικίας από 25 ετών έως 39 ετών, για αγορά πρώτης κατοικίας αγγίζουν τις 20.000, το πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχουν ακίνητα που να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα «Σπίτι μου».

Την ίδια ώρα αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα σπίτι μου έχει ανεβάσει τις τιμές στην αγορά των ακινήτων όπως θα δείτε και στο βίντεο:

Το επιτόκιο για το πρόγραμμα σπίτι μου είναι το 1/4 αυτού της αγοράς και 0% για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Με λίγα λόγια το 75% στα δάνεια για νέους, δεν θα έχει επιτόκιο. Μόνο το 25% θα έχει επιτόκιο.

Ποιοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα το σπίτι μου;

Οι περισσότερες τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ το δάνειο θα πρέπει να είναι αξίας ως 200.000 ευρώ και να είναι εντός οικιστικής περιοχής.

Όσοι νέοι κάνουν αίτηση για το σπίτι μου, δεν χρειάζεται εγγυητή ούτε θα καταβάλλουν έξοδα φακέλου.

Τα δάνεια στο πρόγραμμα σπίτι μου, χορηγούνται σε νέους ηλικίας από 25 ως 39 ετών και για νέα ζευγάρια όπου το ένα μέλος είναι ηλικίας 25-39 ετών.

Αίτηση για το πρόγραμμα μπορούν να κάνουν οι νέοι που το εισόδημα είναι το κατώτερο 10.000 ευρώ και το ανώτερο αυτό που ορίζει το επίδομα θέρμανσης.

Όσοι νέοι κάνουν αίτηση για δάνεια δεν θα πρέπει να έχουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία ή να μην είναι άνω των 70 τ.μ. προσαυξανόμενο κατά 10 τ.μ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Επίσης θα πρέπει να μην έχουν πάνω από 50% κυριότητα ή επικαρπία σε άλλο ακίνητο.

Η τράπεζα ενημερώνει τον δικαιούχο για την προέγκριση του δανείου και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό.

Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της σε αυτόν που έχει κάνει αίτηση για δάνειο.

Πρόσθετα πλεονεκτήματα των δανείων που θα εκταμιευθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι ότι:

-Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά του ν. 128/1975.

– Το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα φακέλου για κάθε δυνητικό δανειολήπτη.

– Δεν επιτρέπεται να ζητηθεί εγγύηση τρίτου για τη χορήγηση του δανείου.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι διπλασιάζεται το ύψος της χρηματοδότησης της ΔΥΠΑ κατά 375 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», με τη δέσμευση του αρχικού ποσού χρηματοδότησης. Tο πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων προς νέους/νέες και νέα ζευγάρια, ηλικίας από 25 ετών έως 39 ετών, για αγορά πρώτης κατοικίας.