Προκήρυξη συνοριοφύλακες 2021: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Δεν πρόκειται για νέα προκήρυξη συνοριοφυλάκων 2021 αλλά για εκείνη που πήρε ΦΕΚ αρχές Οκτωβρίου.

Όλα αυτά θα γίνουν γρήγορα μιας και εκδόθηκε η προκήρυξη για τους συνοριοφύλακες και τις προσλήψεις το έτος 2021. Αναμένεται πριν το νέο έτος να δοθεί η εκκίνηση της διαδικασίας.

Οι συνοριοφύλακες θα προσληφθούν για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης πάνω στον χρόνο και με δυνατότητα να ενταχθούν στο δυναμικό της αστυνομίας.

Πρόκειται για το 76/2021 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο Φ.Ε.Κ. Α’ 183/«5.10.2021».

Από τις επιπλέον θέσεις προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση συνολικού εκτιμώμενου ύψους 27.823.000,84 € σε βάρος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η πλήρωση των εν λόγω θέσεων είναι ενταγμένη στα Προγράμματα «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού» και «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών».