Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Προκήρυξη συνοριοφύλακες 2021: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Δεν πρόκειται για νέα προκήρυξη συνοριοφυλάκων 2021 αλλά για εκείνη που πήρε ΦΕΚ αρχές Οκτωβρίου.

Όλα αυτά θα γίνουν γρήγορα μιας και εκδόθηκε η προκήρυξη για τους συνοριοφύλακες και τις προσλήψεις το έτος 2021. Αναμένεται πριν το νέο έτος να δοθεί η εκκίνηση της διαδικασίας.

Οι συνοριοφύλακες θα προσληφθούν για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης πάνω στον χρόνο και με δυνατότητα να ενταχθούν στο δυναμικό της αστυνομίας.

Πρόκειται για το 76/2021 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο Φ.Ε.Κ. Α’ 183/«5.10.2021».

Από τις επιπλέον θέσεις προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση συνολικού εκτιμώμενου ύψους 27.823.000,84 € σε βάρος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η πλήρωση των εν λόγω θέσεων είναι ενταγμένη στα Προγράμματα «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού» και «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών».

Διαβάστε ακόμα