Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, 2022

Προκήρυξη 7κ 2021: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Μιλάμε για τα οριστικά αποτελέσματα.

Από το νέο έτος θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα ενώ δεν αποκλείονται και εκπλήξεις σε περίπτωση που οι επιτυχόντες δεν κάνουν τα παρακάτω.

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 7κ 2021.

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες με τα αποτελέσματα 144 θέσεων στα ΚΕΠ, δείτε τι θα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι.

Πριν βέβαια κάνουν οτιδήποτε, θα πρέπει να ξέρουν ότι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

προκήρυξη 7κ 2021 (pexels.com)

Θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά, ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να γίνει αυτή η ενέργεια ώστε με το νέο έτος να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα.

Επισημαίνεται ότι όσοι δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Διαβάστε ακόμα