Προκήρυξη αεροπορίας 2023: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

προκηρυξη αεροποριασ 2023

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για 141 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην αεροπορία με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023.

Ξεκίνησε η αίτηση στις 28 Αυγούστου 2023 και ήταν μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Στην προκήρυξη αεροπορίας 2023, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για μόνιμο διορισμό.

Θα βρουν θέσεις εργασίας στην Πολιτική Αεροπορία.

Τα προσόντα

Οι υποψήφιοι της προκήρυξης της αεροπορίας, θα πρέπει να κατέχουν κάποια προσόντα.

-Για την ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πανεπιστημιακό πτυχίο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οποιασδήποτε ειδίκευσης.

-Θα πρέπει παράλληλα να κάνουν τώρα Μητρώο ΑΣΕΠ προκειμένου να δηλωθούν όλες οι ιδιότητες που τους φέρνουν κρίσιμα μόρια διορισμού. Αυτά τα μόρια προστίθενται στην επίδοση της γραπτής εξέτασης.

-Θα πρέπει επίσης να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στον κόμβο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), με την έκδοση της προκήρυξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Στην αίτηση δηλώνουν, εκτός των άλλων ειδικότητα και περιοχή εργασίας.

-Πρέπει να είναι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022

-Τέλος, κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.) στην οποία δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Οι ειδικότητες

Οι περισσότερες θέσεις είναι για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Πρόκειται για 92 θέσεις.

Ζήτηση επίσης εμφανίζουν και οι ηλεκτρονικοί Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα για την προκήρυξη στην αεροπορία, αναμένεται να βγουν μέχρι τέλος του 2023.