Πότε βγαίνει η προκήρυξη για την πυροσβεστική 2023;

προκήρυξη, πυροσβεστική 2023

Η προκήρυξη για την πυροσβεστική 2023 θα έχει διαδοχικές προσλήψεις μιας και θα ανοίξει ο δρόμος για 3.600 θέσεις εργασίας μονίμων στην υπηρεσία, σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε. (Διαβάστε όλα τα νέα για τις προκηρύξεις στο newse).

Το θέμα είναι ότι ακούγεται εδώ και μήνες ότι θα ξεκινήσει, χωρίς να υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα κάποια άλλη ενημέρωση.

Θα είναι πολλές οι προκηρύξεις βάσει των οποίων θα καλυφθούν πάνω από 3.600 κενές θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα. Δρομολογούνται άμεσα οι προσλήψεις μονίμων από την προκήρυξη στην πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 3.505 θέσεις εργασίας κατανέμονται στο πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων και οι υπόλοιπες 125 στο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Οι θέσεις εργασίας για την προκήρυξη της πυροσβεστικής 2023 δημοσιεύτηκαν μέσω του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και όχι μέσω του ΑΣΕΠ. Οι οργανικές θέσεις Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προσαυξάνονται κατά τρεις θέσεις και καταλαμβάνονται από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη για την πυροσβεστική θα έχει ηλικιακά κριτήρια και όσοι πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν να συμμετάσχουν και σε μία σειρά από εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, όσοι θέλουν να εργαστούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα πρέπει να περάσουν με επιτυχία αθλητικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Αντιστοίχως στην προκήρυξη της πυροσβεστικής 2023, καταργούνται 3 οργανικές θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και οι εναπομείνασες οργανικές θέσεις αυτών ανέρχονται σε 1.557.

Η προκήρυξη για πυροσβεστική θα απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις εργασίας στο σώμα θα γίνουν χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες θέσεις είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα προορίζονται για τις παραγωγικές σχολές. Μέσα στις παραγωγικές σχολές είναι οι στρατιωτικές, αστυνομικές, πυροσβεστικής και λιμενικού.

Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη της πυροσβεστικής θα βγουν σταδιακά. Τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις αναμένεται να γίνουν γνωστά λίγο πριν το καλοκαίρι του 2023. Το πυροσβεστικό σώμα χρειάζεται να επανδρωθεί ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι τους πρώτους μήνες θα αρχίσουν να γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα για την προκήρυξη της πυροσβεστικής.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στο προσεχές μέλλον έρχεται και άλλη προκήρυξη όπως αυτή της δημοτικής αστυνομίας.