Προκήρυξη 2Γ 2022 ΦΕΚ: Μέχρι πότε θα είναι οι αιτήσεις;

Προκήρυξη 2Γ 2022: Ποια θα είναι η ύλη;
Προκήρυξη 2Γ 2022: Ποια θα είναι η ύλη; (φωτογραφία αρχείου: newse.gr)

Ξεκίνησε η προκήρυξη 2Γ 2022 – Δείτε πως θα γίνουν οι αιτήσεις και πότε αναμένονται τα αποτελέσματα για την προκήρυξη που θα δώσει θέσεις εργασίας στο δημόσιο.

Πήρε ΦΕΚ από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 2Γ/2022 που αφορά τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό για την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο. Οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2Γ/2022 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 14:00.

Μέχρι μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το newse, θα έχουν τελειώσει οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2Γ 2022 από τους ενδιαφερόμενους. Τέλη Μαρτίου θα ξεκινήσει ο γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ με ύλη για όλες τις προκηρύξεις όπως και για την 2Γ 2022 που θα ανακοινωθεί.

Οι επιτυχόντες από την προκήρυξη 2Γ 2022, θα μπουν σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο στο πρώτο στάδιο, προκειμένου να συμμετάσχουν. Σε δεύτερο στάδιο, θα βγουν οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων σε φορείς του Δημοσίου – κεντρική διοίκηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία υπουργείου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Από το σύνολο των θέσεων της προκήρυξης 2Γ 2022, οι 3.502 προορίζονται για επιτυχόντες κατηγορίας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι 1.565 για επιτυχόντες κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης και 57 θέσεις για ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Η αναλυτική κατανομή των θέσεων θα γίνει ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο.

Προκήρυξη 2Γ 2022 ΦΕΚ: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Σαν τις πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Θα έχει εξέταση γνώσεων γενικού περιεχομένου και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται.

Με τον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ αλλάζει η διαδικασία στελέχωσης του Δημοσίου, καθώς μέχρι πρότινος κάθε φορέας εξέδιδε προκήρυξη με την ακριβή περιγραφή των θέσεων για την κάλυψη των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό, η οποία συνδεόταν πάντα με τη συγκεκριμένη θέση και τον συγκεκριμένο φορέα.

Τέλος, όσον αφορά την προκήρυξη 2Γ 2022 για τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτείται επιπλέον και ατομική δομημένη συνέντευξη, ενώ για την πρόσληψη σε θέσεις όπου απαιτούνται ειδικά προσόντα, είναι δυνατή η διεξαγωγή επιπλέον διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων.