Προκήρυξη 2κ/2021: Αυτά είναι τα αποτελέσματα

Προκήρυξη 2κ/2021: Αυτά είναι τα αποτελέσματα.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ θα βρείτε τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ έχει να κάνει με την πλήρωση 29 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Οι απορριπτέοι της προκήρυξης 2κ/2021 εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι μέχρι 4 Οκτωβρίου 2021.