Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 9κ 2021;

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι προκήρυξη 2021 του ΑΣΕΠ: Χιλιάδες οι αιτήσεις για τις θέσεις εργασίας στα καταστήματα κράτησης.

Αφορούσε στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την στελέχωση των φυλακών.

Θα υπάρξει πρόσληψη 188 μόνιμων υπαλλήλων για το Κατάστημα Κράτησης στη Δράμα και 228 μονίμων στα υπόλοιπα Καταστήματα Κράτησης της χώρας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής άρχισε στις 22 Νοεμβρίου και έληξε στις 2 Δεκεμβρίου 2021. Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης θα βγουν από τις αρχές του νέου έτους.

Το πλήθος των αιτήσεων για 416 μόνιμες θέσεις εργασίας στα Καταστήματα Κράτησης έδωσε στη δημοσιότητα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Υποβλήθηκαν συνολικά 4.670 αιτήσεις.

Διαβάστε ακόμα