Προνοιακά επιδόματα: Πότε θα πληρωθούν του Νοεμβρίου 2021;

Προνοιακά επιδόματα Νοεμβρίου 2021: Ποια η ημερομηνία πληρωμής;

Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας.

Πρόκειται για το οικονομικό έτος 2021 και τα χρήματα λαμβάνονται προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής (δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ).

Η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2021 στους δικαιούχους των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Νοέμβρη δηλαδή την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021.