Προσλήψεις ΑΣΕΠ 3κ 2021: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 3κ 2021: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Η 3Κ/2021 του ΑΣΕΠ έχει να κάνει με 50 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στο Β΄ Στάδιο αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 8:00 και λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Προς το τέλος Οκτωβρίου, ακούγεται ότι θα βγουν τα αποτελέσματα όπου οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.