Προσλήψεις στο δημόσιο εκτός ΑΣΕΠ;

Πολλοί ρωτούν αν ισχύει. Οι προσλήψεις τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο δεν γίνονται εκτός ΑΣΕΠ.

Πέρα από την κοινωφελή εργασία, έρχονται και νέες προσλήψεις μετά τον Σεπτέμβριο. Από τις αρχές του Φθινοπώρου το ΑΣΕΠ αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα κατά πληροφορίες πέντε διαγωνισμούς αναφορικά με 2.424 προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου, όπως Δήμοι, ΟΑΕΔ, Καταστήματα Κράτησης, Υπουργεία, ΑΕΙ, Εθνικό Κτηματολόγιο, Εταιρεία Προστασίας Ανήλικων, Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Οι προκηρύξεις βρίσκονται για επεξεργασία στα γραφεία του ΑΣΕΠ και αναμένεται να σταλούν σταδιακά για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.