Πως βρίσκω το ΑΜΑ; [Αναλυτικά]

Πως μπορώ να βρω το ΑΜΑ, και ποια είναι η διαδικασία;

Είναι σε λειτουργία η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία με την ονομασία «Βεβαίωση Απογραφής».

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ (μισθωτοί, μη μισθωτοί, έμμεσα ασφαλισμένοι).

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της δικτυακής πύλης gov.gr ή του δικτυακού τόπου www.efka.gov.gr με τη χρήση των κωδικών taxis net.

Σε αυτή την διεύθυνση (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka) οι ασφαλισμένοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μπορούν να πάρουν βεβαίωση απογραφής.

Θα χρειαστούν:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους.