Πως βάζουμε αλυσίδες χιονιού στα αυτοκίνητα;

Εσείς ξέρετε πως βάζουμε αλυσίδες στα αυτοκίνητα όταν έχει ρίξει χιόνι;

Πως βάζουμε αλυσίδες

Για να βάλουμε αλυσίδες θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι τροχοί κινούνται. Συνήθως στα περισσότερα οχήματα οι αλυσίδες μπαίνουν στις μπροστά ρόδες.

Για να βάλουμε αλυσίδες θα πρέπει οι ρόδες να βρίσκονται σε ευθεία και να μη σχηματίζουν γωνία.

Απλώνουμε την κάθε αλυσίδα στον δρόμο και περνάμε το βασικό συρματόσχοινο από την εσωτερική πλευρά του τροχού. Στην συνέχεια, τραβάμε προς τα πάνω τα δύο άκρα του συρματόσχοινου, αγκαλιάζοντας έτσι το ελαστικό και τα ενώνουμε στο σημείο επαφής.

Με την παραπάνω κίνηση, έχουμε όλα τα τμήματα της αλυσίδας στην εξωτερική πλευρά του ελαστικού. Αμέσως ενώνουμε τις κίτρινες άκρες των αλυσίδων μεταξύ τους.

Τεντώνουμε την αλυσίδα και όλα είναι έτοιμα. Η σωστά τοποθετημένη αλυσίδα εφαρμόζει καλά και χωρίς τζόγο πάνω στο ελαστικό.

Μόλις βάλουμε αλυσίδες, κινούμε το όχημα 50 μ. έως το πολύ 100 μ. για επανέλεγχο και τελικό σφίξιμο, ενώ για την αφαίρεσή τους κάνουμε αντίστροφα τη σχετική διαδικασία.