Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου, 2021

Πως βάζω τα διαλυτικά;

Δεν είναι καθόλου δύσκολο αρκεί να ακολουθήσετε τον παρακάτω τρόπο και εύκολα θα μπουν τα διαλυτικά.

Για παράδειγμα η λέξη κορονοϊός θέλει διαλυτικά. Ωστόσο πολλοί ξεχνάμε με ποιον τρόπο τα βάζουμε.

Θα πρέπει να δείτε την συντόμευση του πληκτρολογίου «Shift» και το «;». Στην συνέχεια έπειτα γράμμα ι ή υ. Με λίγα λόγια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο με το σύμβολο «;». Στην συνέχεια επιλέγετε είτε «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά στο γράμμα που επιθυμείτε.

Διαβάστε ακόμα