Πότε
Πότε

Πότε μπαίνω στο στρατό;

Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική τους άντρες που έχουν την απαιτούμενη ψυχική και σωματική υγεία.

Η στρατονομία σε συνεργασία με την αστυνομία αποστέλλουν ένα χαρτί που ενημερώνει πότε και σε ποια περιοχή πρέπει να παρουσιαστεί ο στρατιώτης.

Υπάρχει ένας απλός τρόπος που μπορεί κάποιος να μάθει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για την θητεία του.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μπει στο σάιτ της στρατολογίας θα του εμφανιστεί μια φόρμα με κάποια στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν.

Μπορεί να δει κάποιος πότε θα καταταγεί χρισημοποιόντας το όνομα του και το ΑΦΜ. Τότε θα εμφανιστεί η σχετική καρτέλα που αναφέρει σε ποια ΕΣΟ έχει καταταγεί ο στρατιώτης και πότε θα πρέπει να παρουσιαστεί.

Τι γίνεται σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε αναβολή

Για την κατάταξή σου απαιτείται αίτηση και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σου ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ακριβή ημερομηνία γέννησής σου. Η ικανοποίηση του αιτήματός σου εξαρτάται από τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες των Γενικών Επιτελείων.

Πότε δικαιούμαι αναβολή σπουδών και πόσο διαρκεί αυτή;

Αναβολή σπουδών δικαιούσαι εφόσον είσαι μαθητής ή σπουδαστής