Πότε
Πότε

Πότε πληρώνονται οι στρατιωτικοί το 2024;

Οι επίσημες πληρωμές των στρατιωτικών γίνονται με βάση τις 27 εκάστου μήνα.

Υπάρχουν όμως φορές που η μισθοδοσία μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Για το 2024, η μισθοδοσία θα γίνει συνήθως 25 ή 26 του κάθε μήνα.

Σημειώνεται ότι ο μισθός εμφανίζεται στον λογαριασμό του δικαιούχου στην τράπεζα την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Αυτό συμβαίνει συνήθως, αλλά εξαρτάται πάντοτε από την τράπεζα. Δηλαδή, εάν η επίσημη ημέρα πληρωμής είναι η Δευτέρα, τότε ο μισθός εμφανίζεται στον λογαριασμό της τράπεζας την Παρασκευή.