Σειρήνες: Πότε θα ηχήσουν;

Σειρήνες: Πότε θα ηχήσουν;

Θα γίνει δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας.

Θα πραγματοποιηθεί σε όλη την επικράτεια την Τρίτη 28/9/2021 στα πλαίσια άσκησης.

Συγκεκριμένα στις 11:00 θα ηχήσει ο συναγερμός αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων

Η λήξη συναγερμού θα γίνει μετά από 5 λεπτά και θα έχει διάρκεια 60 δευτερόλεπτα.