Προκήρυξη
Προκήρυξη

Στρατιωτικές σχολές 2024: Πότε είναι τα αθλήματα, ποιο το ύψος της προκήρυξης;

Πότε θα κάνετε την αίτηση για τις στρατιωτικές σχολές 2024 – Στρατιωτικές σχολές 2024: Ποιο είναι το ύψος και τα μόρια;

Πότε ξεκινά η προκήρυξη στρατιωτικών σχολών 2024. Είναι η προκήρυξη που αφορά τους μαθητές της τρίτης Λυκείου που θα δώσουν για τις Πανελλήνιες 2024.

Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές 2024 με τις πανελλήνιες έχουν, άνδρες και γυναίκες.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται έπειτα από την βαθμολογία στις πανελλήνιες 2024 και στα αγωνίσματα.

Την ίδια ώρα θα δώσουν και τα αθλήματα αλλά παίζει ρόλο εκτός από την βαθμολογία και το ύψος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κριθούν κατάλληλοι σε προκαταρκτικές εξετάσεις όπως ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις, και αθλητικές δοκιμασίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η υποβολή αίτησης προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές 2023 – 2024 καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά.

Οι υποψήφιοι που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούσαν να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00 το βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2023, η χρονική περίοδος ήταν από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023.

Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη για στρατιωτικές σχολές 2024 αναμένεται να βγουν πριν το καλοκαίρι.

Στρατιωτικές σχολές 2024: Ποιο είναι το ύψος και τα μόρια;

Οι στρατιωτικές σχολές στην Ελλάδα είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση για την κατάρτιση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απαραίτητο εισιτήριο για τις στρατιωτικές σχολές είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι σπουδές στις στρατιωτικές σχολές είναι πλήρους φοίτησης και διαρκούν από 3 έως 5 χρόνια, ανάλογα με τη σχολή.

Οι υποψήφιοι που θέλουν να περάσουν σε κάποια Στρατιωτική Σχολή θα πρέπει να έχουν Ελληνική υπηκοότητα, άρτια σωματική διάπλαση, να μην έχουν διώξεις για ποινικά αδικήματα και βέβαια παίζει ρόλο και το ύψος.

Σχετικά με την «άρτια» σωματική διάπλαση οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

Το ύψος για όλες τις σχολές εκτός της Σχολής Ικάρων-ΣΙ για τις γυναίκες είναι τουλάχιστον 1,60 μέτρα και τους άντρες στο 1,70 μέτρα.

Μόνο για την Σχολή Ικάρων-ΣΙ, οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν ύψος από 1,65 μέτρα ως και 1,90μέτρα και οι άντρες από 1,70 μέτρα ως και 1,90 μέτρα.

Ποια τα μόρια για τις στρατιωτικές σχολές;

Το 2023, η ΕΒΕ για την Ευελπίδων ήταν 12,34 και για τις σχολές ΣΜΥ 11,11. Η Ευελπίδων είχε 177 επιτυχόντες και 70 κενές θέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μόρια για την στρατιωτική σχολή ήταν 17990 (Ευελπίδων) και 14990 για την ΣΜΥ.

Το 2022, η ΕΒΕ για την Ευελπίδων ήταν 14,25 και για τις σχολές ΣΜΥ 10,45. Η Ευελπίδων είχε 87 επιτυχόντες και 139 κενές θέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μόρια για την στρατιωτική σχολή ήταν 14025 (Ευελπίδων) και 11610 για την ΣΜΥ.