Ποιες είναι οι συμπληρωματικές παροχές μητρότητας το 2023;

συμπληρωματικεσ παροχεσ μητροτητασ

Ένα επίδομα που λίγες ξέρουν είναι οι συμπληρωματικές παροχές μητρότητας. Ποιες είναι δικαιούχοι αυτού του επιδόματος;

Οι συμπληρωματικές παροχές μητρότητας είναι ένα επίδομα που δίνεται στις εργαζόμενες μητέρες.

Πιο συγκεκριμένα οι συμπληρωματικές μητρότητας, πληρώνονται σε ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Πότε δίνεται το επίδομα;

Το επίδομα από τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας δίνεται εφόσον υπάρχει ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας κυοφορίας.

Επίδομα θα πάρουν οι μητέρες που απείχαν από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας

Ποιες μητέρες δικαιούνται συμπληρωματικές παροχές μητρότητας

Δικαιούχοι είναι και οι μητέρες, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ ετών.

Σε αυτές τις μητέρες, καταβάλλονται οι αναλογούσες συμπληρωματικές παροχές μητρότητας για το χρονικό διάστημα της άδειας λοχείας 9 εβδομάδες, εφόσον βρίσκονται σε ενεργό εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της εν λόγω άδειας.

Για τις θετές μητέρες, είναι απαραίτητο να υπάρχει εργασία, κατά την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Παράλληλα θα πρέπει να έχει εισπράξει το επίδομα μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ για την αποχή από την εργασία λόγω λοχείας.

Ποια είναι τα χρήματα από τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας;

Τα χρήματα των δικαιούχων είναι ίσα με τη διαφορά που προκύπτει εάν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας και λοχείας αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε ο e-ΕΦΚΑ.

Το επίδομα που κατέβαλε ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να είναι για το ίδιο χρονικό διάστημα.