Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Πότε πληρώνει η συνεργασία Δεκεμβρίου 2021;

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ πληρωμή Δεκεμβρίου από κράτος: Πότε τελικά πληρώνει;

Το κράτος μέσα από αυτή την ενέργεια καταβάλει ένα μεγάλο ποσοστό των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται, ως ένα επιπλέον κίνητρο προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν ή και αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

Το κράτος μέσα από το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ πληρώνει το 60% του καθαρού μισθού που χάνεται λόγω μειωμένης απασχόλησης, καταβάλλοντας στον μισθωτό οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, για το χρόνο που δεν εργάζεται.

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την περίοδο 13-17 Δεκεμβρίου θα γίνει η πληρωμή για τη συνεργασία από το κράτος.

Πιο συγκεκριμένα, 6,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 56.154 εργαζομένους, ενταγμένους στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για δώρο Χριστουγέννων.

6,8 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σε 29.390 εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για το Νοέμβριο.

Τέλος 267.588 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.173 δικαιούχους, ενταγμένους στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για υπόλοιπα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021

Διαβάστε ακόμα