Σάββατο, 24 Ιουλίου, 2021

Συνεργασία Ιουνίου πληρωμή: Ποιοι οι δικαιούχοι;

Από 14/7/2021 έως και 16/7/2021 θα μπορεί να υποβληθεί η αίτηση για την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021.

Η υποβολή δηλώσεων αφορά σε εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄’ ΦΑΣΗΣ και τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων από αύριο 14/7/2021 και μετά τις 18.00.

Στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα.

Διαβάστε ακόμα