Συντάξεις Ιανουαρίου 2023: Πότε θα πληρωθούν;

Συντάξεις Ιανουαρίου 2023: Πότε πληρώνονται;
Συντάξεις Ιανουαρίου 2023: Πότε πληρώνονται;

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Πολλοί συνταξιούχοι ρωτούν για το ποια είναι η ημερομηνία της πληρωμής των συντάξεων Ιανουαρίου 2023 και εμείς θα σας παρουσιάσουμε τις ημερομηνίες που συγκεντρώσαμε.

Αφού καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2022, μετά από λίγες μέρες, θα γίνει και η δημοσιοποίηση των ημερομηνιών πληρωμής των συντάξεων Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Για τους μη μισθωτούς οι συντάξεις καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2023: Πότε πληρώνονται;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από τις 21 και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2023 στις 22 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9).
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8).

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται τα άλλα ταμεία;

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις Ιανουαρίου 2023 θα πληρωθούν ως εξής:

-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 21 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη.

-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 21 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη.

-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 21 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη.