Σύνταξη: Πότε βγαίνω;

Δείτε παρακάτω πότε βγαίνει κάποιος στη σύνταξη.

Υπάρχει η αναλογική σύνταξη, η οποία υπολογίζεται ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές σας.

Υπάρχει η Εθνική σύνταξη, η οποία είναι 384 ευρώ, αποδίδεται ύστερα από τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και δίνεται πλήρης με τουλάχιστον 40 έτη.

Εάν ο ασφαλισμένος αποχωρήσει νωρίτερα η σύνταξη μειώνεται. Τέλος υπάρχουν οι πρόωρες συντάξεις όπου μετά την 19η Αυγούστου 2015, η κανονική σύνταξη χορηγείται είτε στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης, είτε στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.