Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Τηλεργασία Ιανουάριος 2022 ΚΥΑ: Τι ισχύει για δημόσιο;

Δείτε τι αλλάζει από την τηλεργασία και από πότε θα ξεκινήσει να ισχύει.

Ήταν αναμενόμενο να ληφθεί και αυτό το μέτρο μιας και υπάρχει αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων. Με λίγα λόγια επιστρέφει η τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε ποσοστό έως 50% των εργαζομένων.

Όλα θα ξεκινήσουν από τις 16 Ιανουαρίου.

Το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας θα λειτουργήσει με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Έτσι θα υπάρχει η μέριμνα για προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό.

Διαβάστε ακόμα