Φορολογικές δηλώσεις 2023: Μέχρι πότε είναι η προθεσμία;

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Πότε ξεκινούν;

Ξεκίνησαν οι φορολογικές δηλώσεις 2023 μέσω Taxisnet.

Πότε ακούγεται ότι θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση φόρου.

Η βασική διαφορά για τις φορολογικές δηλώσεις είναι στο έντυπο Ε3, το οποίο φέτος θα είναι προσυμπληρωμένο με τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στα ηλεκτρονικά βιβλία, τα myData. Ωστόσο, οι υπόχρεοι θα έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων στα ποσά που έχουν προσυμπληρωθεί.

Με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών θα προσυμπληρωθούν στις φορολογικές δηλώσεις τα στοιχεία για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2022 καθώς και οι φόροι που αναλογούν και παρακρατήθηκαν.

Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2023 θα είναι έως τις 30 Ιουνίου, ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου.

Σήμερα 30 Μαρτίου 2023, ξεκινούν οι φορολογικές δηλώσεις 2023 με την πρώτη δόση του φόρου να καταβάλλεται στα τέλη Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι φόροι που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις θα πιστωθούν σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.