Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Πότε αρχίζουν οι φορολογικές δηλώσεις;

Ποια ημερομηνία θα γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις;

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της η κυβέρνηση θέλει να το κάνει πολύ νωρίτερα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Πολύ νωρίτερα θα ξεκινήσουν οι φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2021.

Μάλιστα τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και των φορέων του δημοσίου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 θα έχουν στείλει τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και μερισμάτων για το προηγούμενο έτος ώστε να προσυμπληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις με τα στοιχεία των εισοδημάτων και των φόρων που αναλογούν και παρακρατήθηκαν.

Το επιτελείο του υπουργείου οικονομικών θέλει η διαδικασία για την υποβολή των φετινών δηλώσεων να γίνει τον Μάρτιο.

Με αυτό τον τρόπο θα ξεκινήσει νωρίτερα η διαδικασία πληρωμής του φόρου, με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των δόσεων για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα.

Διαβάστε ακόμα