Αίτηση
Αίτηση

Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2024: Πότε ξεκινά η αίτηση και πότε τα αποτελέσματα;

Τι είναι το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2024, πότε αρχίζει η αίτηση και ποιοι δικαιούχοι θα πληρωθούν

Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2024
Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2024

Πότε ξεκινά η αίτηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2024 και πως θα πάρετε την επιδότηση; Πότε αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα;

Δεν έχει μείνει αρκετός καιρός μέχρι να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι με αυτό το πρόγραμμα επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση.

Πότε ξεκινά η αίτηση για το Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2024;

Πότε τελικά ξεκινά η αίτηση για το Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2024 που καθυστέρησε εξαιτίας τεχνικού ζητήματος διαλειτουργικότητας.

Η ημερομηνία που έχει δοθεί για την έναρξη των αιτήσεων τοποθετείται στα τέλη Φεβρουαρίου ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να βγουν μετά το Πάσχα.

Ανακαινίζω Νοικιάζω 2024: Οι προϋποθέσεις

Πρώτη προϋπόθεση

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις για το Ανακαινίζω Νοικιάζω 2024, είναι τα τετραγωνικά μέτρα να μην ξεπερνούν τα 100 αλλά και να βρίσκονται σε οικιστική περιοχή.

Αν έχει τις προϋποθέσεις, θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω 2024» και να λάβει επιδότηση από το κράτος 40% επί των δαπανών που θα κάνει, για εργασίες και για υλικά.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι η ανώτατη επιδότηση είναι τα 10.000 ευρώ.

Δεύτερη προϋπόθεση

Βασική προϋπόθεση είναι οι εργασίες και τα υλικά να έχουν όλα αγοραστεί με κανονικά τιμολόγια, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να νοικιάσει το ακίνητο για τρία χρόνια και ο τρόπος που αποδεικνύεται αυτό είναι όταν θα υποβάλει τα τιμολόγια για να λάβει την επιδότηση, να υποβάλει μαζί και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, το οποίο αποδεικνύει ότι έχει βρει ήδη το άτομο ή τα άτομα που θα νοικιάσει το σπίτι.

Ανακαινίζω Νοικιάζω 2024: Οι προϋποθέσεις

Δικαιούχοι του προγράμματος Ανακαινίζω – Νοικιάζω είναι οι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα ακίνητό τους.

Θα πρέπει να:

διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),

έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή

έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και να διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ

το ακίνητο να μην έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, να μην έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και να δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών

οι δικαιούχοι να μην έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και να μην έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν είναι:

– αντικατάσταση κουφωμάτων

– τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης

– αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης

– σύστημα ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

– άλλες παρεμβάσεις (σύστημα διαχείρισης smart home)

Αυτές είναι όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2024 όπως για το πως κάνουμε αίτηση, ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι αλλαγές μπορούν να γίνουν στα σπίτια.